Disclaimer & Copyright ©

Disclaimer en Copyright2018-11-28T14:36:48+00:00

Dierenartsen Stad & Van der Ree

Algemeen

 • Deze website (www.stadree.nl) wordt onderhouden door Dierenartsen Stad & Van der Ree (vanaf nu te noemen S&VDR) te Dordrecht.
 • Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in.
 • S&VDR behoudt zich het recht voor deze website alsmede deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen.Bezoek deze pagina op deze website daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.
 • Op de op deze website aangeboden informatie kunnen (tevens) specifieke voorwaarden van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheden prevaleren de specifieke voorwaarden.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

 • Alle auteursrechten en andere intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot de inhoud, werking en vormgeving van deze website (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, html-codes, grafisch materiaal en logo’s) behoren toe aan S&VDR of diens licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 • Met uitzondering van het downloaden en printen van de informatie op deze website voor eigen persoonlijk gebruik is het zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van S&VDR niet toegestaan de inhoud en/of vormgeving van deze website te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 • Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. S&VDR spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
 • S&VDR sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.
 • S&VDR spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website.
 • Hyperlinks op deze website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan S&VDR.
 • S&VDR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie waarnaar op deze website wordt verwezen en/of informatie op websites die naar deze website verwijzen.

Bronvermelding en copyright graphics:

 • Diverse foto’s met licenties van iStock (©) http://www.istockphoto.com/
 • Diverse foto’s van Pixabay  onder de CC0 Creative Commons voorwaarden / Free for commercial use  / No attribution required
 • Alle andere foto’s en grafisch materiaal copyright van www.stadree.nl en/of www.ckwebdesign.eu

Laatste wijziging

Mocht deze disclaimer en copyright wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

Dierenartsen  Stad & Van der Ree
Dordrecht, 02-11-2018

Stad & Van der Ree

Andreas Staden Gerard van der Ree voor de praktijk
Bilderdijkstraat 16
3314 RD Dordrecht

 Laatste Nieuws

Google Reviews
Lees onze Google reviews


Schrijf een Google review

Belangrijke informatie


Stad & Van der Ree