Privacy en Data bescherming verklaring2018-07-09T17:15:19+00:00
Dierenartsenpraktijk Dierenartsen Stad & Van der Ree, gevestigd aan Bilderdijkstraat 16, 3314 RD te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy en Data bescherming verklaring.

 

Privacy en Data bescherming verklaring

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenartsen Stad & Van der Ree verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

 

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de “online” activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Dierenartsen Stad & Van der Ree verzamelt GEEN bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals hieronder omschreven:

 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijk.
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken.
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken.
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt.
 • Gegevens over gezondheid.
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
 • Genetische gegevens.
 • Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenartsen Stad & Van der Ree verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenartsen Stad & Van der Ree neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze praktijk) tussen zit.

 

Dierenartsen Stad & Van der Ree gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: de database VAP van TNG-applicaties en onze website gebaseerd op WordPress met een extra beveiliging door encryptie via HTTPS / SSl certificaat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenartsen Stad & Van der Ree bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In verband met goede behandeling van onze patiënten, maar ook bijvoorbeeld in verband met de belastingdienst zullen wij in principe uw gegevens meerdere jaren bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenartsen Stad & Van der Ree verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenartsen Stad & Van der Ree blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Dierenartsen Stad & Van der Ree gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde “embedded” elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

 

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben neem dan rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenartsen Stad & Van der Ree en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons Privacy formulier.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (“machine readable zone”, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Dierenartsen Stad & Van der Ree wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenartsen Stad & Van der Ree neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is extra beveiligd door encryptie via HTTPS met een betrouwbaar SSL certificaat om te zorgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op, zodat wij aanpassingen kunnen doorvoeren.

Slotopmerkingen

Dierenartsen Stad & Van der Ree zal deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt onze website raadplegen voor de laatste versie. Door gebruik te blijven maken van deze website, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.
 

Contactgegevens:

G. van der Ree is de Functionaris Gegevensbescherming van Dierenartsen Stad & Van der Ree, te bereiken via telefoonnummer 078-6135779.

Adres: Bilderdijkstraat 16, 3314 RD, Dordrecht.

Website www.stadree.nl

Wilt u uw privacy gegevens inzien, wijzigen, verwijderen of overdragen aan derden dan kan dat via ons Privacy formulier.

 

Stad & Van der Ree

Andreas Staden Gerard van der Ree voor de praktijk
Bilderdijkstraat 16
3314 RD Dordrecht

Laatste nieuws

Belangrijke informatie


Stad & Van der Ree