SAS (Secundair Atonie Syndroom)

Hebt u een konijn of cavia dat niet goed eet, kleine (of minder) keutels heeft, en sloom of hangerig is, dan heeft hij klachten, die passen bij een kwaal die we SAS noemen:

De verschijnselen die een konijn of cavia met SAS vertonen zijn gevarieerd, van slecht eten, sloomheid, kleine “muizen”keuteltjes, tot buikpijn, ongemak en zelfs sterfte.

Er zijn verschillende oorzaken, maar we kunnen drie groepen onderscheiden:

  1. Pijn, bijv. door gebitsafwijkingen, blaasstenen, of na operaties.
  2. Stress, bijv. heimwee, ziekte, onrust enz.
  3. Voedingsafwijkingen. Vaak komt dit neer op een tekort aan vezels (hooi) en/of een teveel aan korrelvoer ( maximaal 20 gram voer per kg dier).

Al deze oorzaken kunnen een vertraagde beweging van het maagdarmkanaal geven (de vertaling van het woord atonie ), waarna er extra gasvorming ontstaat met indroging van het voedsel in maag en/of darmen. Daardoor kunnen pijn, stress en slechte eetlust ontstaan, en dit drietal staat hierboven juist vermeld als oorzaken.

Dit proces wordt een vicieuze cirkel genoemd, waar een klein probleem uiteindelijk ernstige ziekte kan geven, tot de dood aan toe.

Het is belangrijk om te zoeken naar een oorzaak (al is deze niet altijd te vinden) met onderzoek, zoals röntgen, bek-inspektie enz, maar even belangrijk is het om die vicieuze cirkel te doorbreken.

Daarom is het zeer belangrijk dat u een afspraak voor een consult bij ons maakt om het dier goed te onderzoeken. Wij kunnen, zo nodig medicijnen en infuusvloeistof toedienen, maar ook uw hulp zal meestal nodig zijn.

Het konijn MOET weer gaan eten. Wil hij zelf niet, dan is dwangvoeding nodig. Wij hebben hier een oplosbaar poeder voor (Critical care) en ook Nutricia Olvarit 1e hapje blijkt erg geschikt. Hoe vaak? Zo vaak en zo veel als het konijn zonder tegenstribbelen wil hebben. Blijf hierbij ook altijd gewoon water, voer en hooi aanbieden!

Verder kunnen er medicijnen meegegeven worden, zoals Cisaral drops en Carprofen drops. Hiernaast kunt u uw konijn in de verzorging wat extra bieden, door stress (onrust) te voorkomen, en voor een lekker warm ziekbed te zorgen.

Zieke cavia’s hebben veel Vitamine C nodig. Wij adviseren om bij ziekte minstens 50 mg Vit.C in druppels of (vermalen) tabletten door het dwangvoer te mengen.

Is uw dier weer hersteld, dan willen we natuurlijk voorkomen dat SAS weer terugkomt. Let hierbij natuurlijk op de bovenstaande drie oorzaken! Daarnaast blijken ook koolsoorten en witlof een hogere kans te geven door hun samenstelling.

Dierenartsen Stad & Van der Ree.

Wij horen graag of het goed gaat: tel. 078-6135779.